Cliëntervaringsonderzoek 2016

Ook dit jaar is er een Cliëntervaringsonderzoek onder onze bewoners geweest. Dit ‘tevredenheidsonderzoek’ is weer uitgevoerd door Ipso Facto, een organisatie die zich met het onderzoeksthema “Onze cliënten aan het woord” richt op zowel ouderen als op mensen met een auditieve beperking.
In 2015 is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Er is toen 1 groot verslag gemaakt. In 2016 is gekozen de verpleegafdeling, zorghuis en zelfstandig wonen als 3 separate afdelingen te zien en zijn er dus 3 verschillende rapporten beschikbaar. In elk rapport wordt ook een vergelijking gemaakt tussen 2015 en 2016.
In het algemeen zijn onze bewoners erg tevreden, en laat het onderzoek zien dat de tevredenheid is gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Lees het Cliëntervaringsonderzoek Horizon (verpleegafdeling)
Lees het cliëntervaringsonderzoek Zorghuis
Lees het cliëntervaringsonderzoek Zelfstandig wonen

Share