Communicatie

Algemeen

De cliënten in De Gelderhorst zijn (bijna allemaal) al een levenlang doof. Zij communiceren meestal met elkaar in gebarentaal. Van onze medewerkers verwachten wij dat ze zich aanpassen aan onze cliënten en met hen communiceren in hun eigen taal. Voor 25% van het personeel is dat geen probleem: zij zijn zelf doof en begrijpen de cliënten over het algemeen beter dan welke horende dan ook. Anders is het voor de 75% horende medewerkers in de organisatie. Zij staan voor de grote uitdaging vertrouwd te raken met de gebarentaal en de Dovencultuur als ze komen werken in De Gelderhorst.

Communicatiecursussen
Er is een team van 3 communicatiedocenten/-medewerkers in De Gelderhorst.  Het cursusaanbod voor de medewerkers is door de docenten ontwikkeld  en bestaat uit een basispakket voor het eerste jaar  en jaarlijkse bijscholingen voor de volgende jaren.  De grote uitdaging voor de docenten is de medewerkers te motiveren voor het belang van goede communicatie voor de uitoefening van het werk.  Middels (tussentijdse) toetsen en evaluaties houdt de medewerker zicht op de eigen ontwikkeling. Vaardigheden en competenties op dit vlak zijn ook jaarlijks onderwerp van gesprek  tijdens het  jaargesprek.

Tolken Nederlandse Gebarentaal
Medewerkers worden getraind om tijdens het dagelijks werk op basisniveau te kunnen communiceren in gebarentaal. Daarnaast blijft het noodzakelijk om in verschillende gesprek- en vergadersituaties tolken gebarentaal in te zetten. Het tolken voor cliënten van De Gelderhorst vraagt om specifieke kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld over de geschiedenis van oudere Doven, maar ook over de specifieke communicatiebehoefte van de individuele cliënt. De Gelderhorst heeft daarom vier eigen tolken in dienst.

Communicatie op maat
Sommige cliënten kunnen door ziekte of ouderdom niet meer communiceren op de manier waarop ze gewend zijn.  Het is dan nodig op zoek te gaan naar alternatieven en /of ondersteuningsmiddelen om optimale communicatie te kunnen blijven garanderen.  Voor adviezen en bijvoorbeeld de inzet van visuele ondersteuningsmiddelen kan dan een beroep gedaan worden op de communicatiemedewerkers.
Voor cliënten worden ook communicatiecursussen op maat aangeboden in kleine groepjes.

Share