Nieuws rond de nieuwbouw

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwbouwplannen. Het is belangrijk dat medewerkers en bewoners meedenken over de inrichting van de nieuwbouw. Daarom is een projectgroep Nieuwbouw opgericht. Deze bestaat uit medewerkers die verstand hebben van zorg, communicatie, bouw en techniek. De groep zal tijdens het bouwproces steeds blijven meedenken.
Er is ook een Klankbordgroep Nieuwbouw opgericht. Die bestaat uit leden van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en leidinggevenden uit de zorg. De Klankbordgroep bespreekt het werk van de projectgroep Nieuwbouw en koppelt terug aan de projectgroep Nieuwbouw.

Met deze 2 groepen zijn er zoveel mogelijk deskundige mensen betrokken bij de nieuwbouw.

In mei was duidelijk dat de Cliëntenraad (CR) en de Ondernemingsraad (OR) positief waren over de bouwplannen. Ook de Raad van Toezicht reageerde positief.
Het plan voor de nieuwbouw is al besproken door de Commissie Welstand van de Gemeente Ede. Deze commissie bespreekt het grote plan (het bestemmingsplan) dat is gemaakt voor het gebied rondom CineMec. De nieuwbouw van onze appartementen is maar een deel van het grote plan. De commissie is tevreden over onze nieuwbouw maar twijfelt nog bij andere delen van het grote plan.

Hoe verder?

  • Als de Commissie Welstand een positief advies heeft uitgebracht aan de Gemeente kunnen we een volgende stap nemen. Dat is het verzamelen van alle stukken die nodig zijn om een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aan te vragen. Dit verzamelen duurt tot ongeveer half augustus.
  • Er wordt dan een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Gemeente voor het grote plan waar onze nieuwbouw deel van uitmaakt. De Gemeente heeft 10 weken de tijd om een beslissing te nemen.
  • In de tijd van wachten op de vergunning wordt er een aannemer gekozen die gaat bouwen.
  • Als de omgevingsvergunning is gegeven koopt onze toekomstige verhuurder, Woonstede, het gebouw van de projectontwikkelaar (W&I).

We moeten dus nog even geduld hebben, maar we laten het weten als we meer nieuws hebben.

Share