Feestelijk afscheid van bestuurder

Jan Tempelaar, bestuurder van De Gelderhorst, gaat met pensioen. Hij werd op zijn laatste werkdag op ludieke wijze door bewoners en medewerkers in het zonnetje gezet. Tijdens het feest overhandigde hij symbolisch de sleutel van De Gelderhorst aan zijn opvolger Judith Reiff.

Internationaal congres

“Konden we De Gelderhorst maar onder onze arm meenemen naar ons land”. Internationale bezoekers verzuchten dit vaak als ze kennismaken met De Gelderhorst. Ook in het buitenland willen oudere Doven graag wonen in een gebarentaal gemeenschap.
Donderdag 6 april was er een congres met bezoekers van collega-organisaties uit 9 verschillende landen. Aanleiding was het afscheid van Jan Tempelaar die na bijna 30 jaar met pensioen gaat. Hij heeft De Gelderhorst letterlijk op de kaart gezet.

Om het uitgebreide netwerk wat hij heeft opgebouwd in stand te houden stond de dag in het teken van samenwerking en ontmoeting. Er was gekozen voor twee hoofdthema’s: “Hoe is de samenwerking tussen dove en horende medewerkers en hoe kunnen we deze het beste versterken”. In het tweede gedeelte werd er stil gestaan bij het thema “Dementie bij oudere Doven”. De conclusie was dat ondanks de grenzen we allemaal dezelfde uitdagingen hebben en we veel van elkaar kunnen leren.

Kortom, een geslaagde dag met genoeg uitdagingen die we gezamenlijk kunnen oppakken!

Buslijn 6 terug, bewoners blij

Vanaf vandaag gaat lijn 6 in Ede weer deels volgens dienstregeling rijden. Ondanks protest van onder andere Gelderhorst-bewoners, werd buslijn 6 eind vorig jaar opgeheven omdat er te weinig gebruik van gemaakt werd. Daarop werd de Kolibrie ingevoerd, een bus die alleen op bestelling rijdt.

Lijn 6 gaat van maandag tot zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur volgens dienstregeling rijden. Buiten deze tijden kan het busje gereserveerd worden via de website van Syntus. Op zondag rijdt de buslijn niet.

De nieuwe dienstregeling is een proef van 4 maanden. Buslijn 6 blijft in deze vorm bestaan als er voldoende reizigers gebruik maken van de buslijn.

Maatregelen Ondernemingskamer opgeheven

De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft besloten per 1 maart jl. de maatregelen te beëindigen die in juli 2016 waren getroffen om het conflict binnen De Gelderhorst op te lossen. Met de maatregelen werd de voormalige voorzitter van de Raad van Toezicht geschorst en werd naast een tijdelijke voorzitter van de RvT, ook een tijdelijke bestuurder aangesteld naast de huidige bestuurder. De afgelopen maanden is er hard gewerkt. Al in december 2016 beëindigde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het verscherpt toezicht. Per 1 januari is de RvT volledig vernieuwd en per 1 maart is Judith Reiff als nieuwe bestuurder aangesteld. Zij neemt de taken over van Jan Tempelaar die in april met pensioen gaat.
We hebben een turbulente tijd kunnen afsluiten en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

Politiek debat: Mooie toekomst voor Doven na de verkiezingen

Onder leiding van Johan Wesemann werd op 2 maart in De Gelderhorst een politiek debat gehouden. Deelnemers waren de Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Carla Dik (ChristenUnie), Remco Dijkstra (VVD) en de kandidaat Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Ria de Korte (CDA). Wat vinden de politieke partijen van de problemen die Doven tegenkomen, en op welke manier denken ze die op te lossen? Een aantal deelnemers was verbaasd dat er nog zoveel niet op orde is voor Doven. Allen beloofden zich als Kamerlid op een of andere manier te zullen inzetten voor de belangen van Doven.
Voor de bezoekers van het debat was één ding duidelijk: als de deelnemende partijen het na de verkiezingen voor het zeggen krijgen wordt gebarentaal erkend, het probleem rond de bereikbaarheid van 112 voor Doven opgelost en wordt er gekeken naar de vergoeding van tolken voor dove studenten ouder dan 30 jaar. Gedurende het debat kwamen de verschillen tussen de partijen naar boven. Voor de bezoekers wordt het wat makkelijker om op 15 maart een bewuste keuze te kunnen maken.
   

Warm welkom voor nieuwe bestuurder

Op haar eerste werkdag is onze nieuwe bestuurder Judith Reiff door Jan Tempelaar voorgesteld aan bewoners en medewerkers. Ze vertelde kort over haar achtergrond, waarom ze voor De Gelderhorst had gekozen en beantwoordde vragen vanuit de zaal. Ze kreeg een warm onthaal en werd succes gewenst met haar nieuwe baan.

politiek debat

Op donderdag 2 maart organiseert De Gelderhorst een politiek debat voor Doven en Slechthorenden. Het debat gaat vooral over de vraag wat de partijen willen doen om de positie van doven te verbeteren.

WAT             Politiek debat met Tweede Kamerleden
WAAR          Hal van De Gelderhorst
WANNEER  Donderdag 2 maart, 14.00 tot 16.00 uur

Ontvangst vanaf 13.30 uur met koffie & thee
14.00 uur aanvang debat
14.45 uur pauze
15.00 uur verder met het debat
16.00 uur einde programma

Deelnemers:

De dagvoorzitter is Johan Wesemann.

Aanmelden verplicht via info@gelderhorst.nl