18 december – Nieuws over corona in de Gelderhorst
Beste bewoner van Zelfstandig Wonen,

De situatie in het Zorghuis is nog steeds heel zorgelijk.
Op alle afdelingen zijn bewoners besmet met het coronavirus.
Helaas is een aantal bewoners overleden aan de gevolgen van corona. De namen van de overleden bewoners geven wij niet vrij. Wij laten het over aan de familie van de overledenen om anderen hierover in te lichten.
Behalve bewoners is ook een aantal medewerkers besmet. Het is moeilijk om het personeelsrooster sluitend te krijgen. Wij doen onze uiterste best om goed gekwalificeerd personeel van buiten naar ons toe te halen om ons te helpen.

Het Zorghuis blijft gesloten voor bezoek. Als er sprake is van terminale zorg of ernstig zieke bewoners is bezoek toegestaan na overleg met de EVV’er.
De zorgafdeling Noorderlicht in nieuwbouw Pauw is nog vrij van besmettingen. Zolang in Noorderlicht geen besmettingen zijn geconstateerd kunnen deze bewoners bezoek ontvangen in de bezoekersunit.
In de 4 torens Zelfstandig Wonen zijn op dit moment enkele bewoners besmet met het corona virus.

Wij vragen u zich te houden aan de geldende maatregelen: houdt afstand, draag een mondkapje (ook over uw neus) en was vaak uw handen met zeep.
Als u klachten heeft (hoesten, hoofdpijn, spierpijn en/of koorts) moet u een afspraak maken met de GGD om u te laten testen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen).

Voor algemene antwoorden verwijzen wij u graag naar onze website www.gelderhorst.nl (corona info) of de website van het RIVM. Als er nieuwe ontwikkelingen in de Gelderhorst zijn leest u dat op onze website www.gelderhorst.nl.

We willen de nieuwsberichten over corona (vanaf volgende week 1x per week) zoveel mogelijk via email versturen. We ontvangen daarom graag uw mailadres. Als u een mail stuurt naar receptie@gelderhorst.nl met uw naam en woningnummer krijgt u voortaan de nieuwsberichten via de mail.

Wij hopen u spoedig beter nieuws te kunnen brengen.

Namens het Coördinatieteam Infectie Preventie
Hartelijke groet,

Judith Reiff, bestuurder