Raad van Toezicht verzoekt Ondernemingskamer namens De Gelderhorst om onderzoek en maatregelen

Op 13 mei heeft de Raad van Toezicht namens De Gelderhorst de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gevraagd om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen De Gelderhorst. Tegelijkertijd heeft de Raad van Toezicht tijdelijke maatregelen gevraagd om herstel van de bestuurlijke verhoudingen te bereiken door middel van een door de Ondernemingskamer per direct te benoemen bestuurder naast Jan Tempelaar. Deze tijdelijke bestuurder met beslissende stem moet de onrust nu en voor de toekomst binnen De Gelderhorst oplossen .
De behandeling van het verzoek vindt plaats op donderdag 16 juni in Amsterdam. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad zullen zich tegen het verzoek verweren.

In het kort:
De Raad van Toezicht vraagt de ondernemerskamer (gerechtshof) om:
– De crisis binnen De Gelderhorst te onderzoeken
– Per direct aanstellen van een tijdelijke bestuurder (boven Jan Tempelaar) die de onrust moet oplossen