22 december – Nieuws over corona in de Gelderhorst
Beste bewoner van Zelfstandig Wonen,

Er is sinds afgelopen vrijdag niet veel veranderd. De situatie in het Zorghuis is nog steeds heel zorgelijk maar er zijn afgelopen dagen geen nieuwe sterfgevallen geweest. Omdat ook een aantal medewerkers besmet is met het coronavirus is het elke week een uitdaging om het personeelsrooster sluitend te krijgen. Wij doen onze uiterste best om goed gekwalificeerd personeel van buiten naar ons toe te halen om ons te helpen. We onderzoeken daarvoor verschillende mogelijkheden.

De regels blijven hetzelfde: Het Zorghuis blijft gesloten voor bezoek. Als er sprake is van terminale zorg of ernstig zieke bewoners is bezoek toegestaan na overleg met de EVV’er.
De zorgafdeling Noorderlicht in nieuwbouw Pauw is nog vrij van besmettingen. Zolang in Noorderlicht geen besmettingen zijn geconstateerd kunnen deze bewoners bezoek ontvangen in de bezoekersunit.

Wij vragen u zich te houden aan de geldende maatregelen: houdt afstand, draag een mondkapje (ook over uw neus) en was vaak uw handen met zeep.
Als u klachten heeft (hoesten, hoofdpijn, spierpijn en/of koorts) moet u een afspraak maken met de GGD om u te laten testen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen).

Voor algemene antwoorden verwijzen wij u graag naar onze website www.gelderhorst.nl (corona info) of de website van het RIVM. Als er nieuwe ontwikkelingen in de Gelderhorst zijn leest u dat op onze website www.gelderhorst.nl.

Wij hopen u spoedig beter nieuws te kunnen brengen.

Namens het Coördinatieteam Infectie Preventie
Hartelijke groet,

Judith Reiff, bestuurder

PS. Dit is de laatste keer dat u deze brief op papier ontvangt. Vanaf nu krijgt u de brief via de email of kunt u de brief lezen in de hal van de torens.