Beëindiging zustervraagknop
Geachte bewoner,

We gebruiken nu anderhalf jaar de hulpknop ‘Vraag’ op de beeldtelefoon. Er zijn veel storingen tussen het beeldscherm en het oproepsysteem. Dit brengt veel problemen met zich mee en is hierdoor niet veilig. De oorzaak is niet op te lossen. Daarom wordt de zustervraagknop per 1 mei uitgeschakeld. De knop kunt u dan niet meer gebruiken.
Wij hopen in de toekomst een ander systeem in gebruik te nemen.

Vragen kunt u altijd tijdens de geplande zorgmomenten blijven stellen.

Met vriendelijke groet,

Marieke de Vries
Teamleider Zelfstandig Wonen