Bezoek van wethouder en projectleider toegankelijkheid Gemeente Ede

Op vrijdag 8 oktober brachten Wethouder Geert Ritsema en Hans Vulto, projectleider toegankelijkheid bij de Gemeente Ede, een bezoek aan de Gelderhorst. Ze werden ontvangen door een afvaardiging van bewoners en medewerkers. Tijdens de rondleiding, presentatie en overleg kwamen verschillende onderwerpen op tafel waar de gemeente bij betrokken is, of mogelijk in de toekomst een rol kan spelen. Er werd door iedereen tevreden teruggekeken op dit, voor iedereen leerzame bezoek op de laatste dag van de Week van de Toegankelijkheid.