Bezoekersregeling versoepeld

Stand van zaken ontvangen van bezoek in het Zorghuis

Op dit moment wordt in 25 verpleeghuizen in Nederland proefgedraaid met het ontvangen van bezoek. Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat verpleeghuizen die corona vrij zijn vanaf 25 mei weer beperkt bezoek mogen ontvangen.
De Gelderhorst is corona vrij. Daarom gaat de Gelderhorst vanaf vrijdag 29 mei beginnen met het beperkt toelaten van bezoek in het zorghuis. Wij zijn blij dat er weer beperkte bezoekmogelijkheden zullen komen. Toch zal een bezoek er anders uit zien dan u gewend was voor de coronacrisis.

We moeten heel voorzichtig beginnen. De veiligheid van de bewoners, de bezoeker en onze medewerkers staat voorop.
Een bezoek verloopt daarom anders dan de bezoeker gewend is bij de Gelderhorst:

  • De bewoner kan maar één vaste bezoeker ontvangen,
  • De bezoeker kan maximaal 2 keer per week komen,
  • Het bezoek mag één uur duren
  • De bewoner ontvangt de bezoeker in zijn appartement,
  • Bezoek vindt plaats op bepaalde tijden in de ochtend, middag en avond,
  • De bezoeker plant zijn bezoek vooraf, per mail via de receptie
  • De bezoeker en de bewoner houden zich aan de RIVM maatregelen (zoals afstand houden, handen wassen en desinfecteren, hoesten in elleboog en geen klachten hebben).

De mogelijkheden van raambezoek blijven gehandhaafd. En binnen 2 weken wordt er een bezoekunit bij het terras van het zorghuis geplaatst. Dat biedt ook weer extra bezoek mogelijkheden.
De Gelderhorst stuurt alle contactpersonen van de bewoners uit het zorghuis een brief waarin de bezoekregeling goed wordt uitgelegd.

Wij houden u op de hoogte.