Conflict tussen de Raad van Toezicht en Gelderhorst loopt hoger op

Een actiecomité van medewerkers van De Gelderhorst organiseerde gisteravond een warm welkom voor de leden van de Raad van Toezicht die in De Gelderhorst een overleg hadden gepland. Ongeveer 150 bewoners en medewerkers zaten klaar om te laten zien dat zij genoeg hebben van de RvT.

Begin november hebben de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad het vertrouwen in de RvT opgezegd. Zij vinden dat, naast de zeer stroeve communicatie, de toezichthouders bij het zoeken naar een nieuwe bestuurder de missie, visie en cultuur van De Gelderhorst uit het oog zijn verloren. De tekst van de vacature (‘heroriëntatie op de toekomst’) en de gevolgde procedure doen vrezen dat de culturele missie van De Gelderhorst op de achtergrond zal raken.

Sinds december heeft de RvT geen enkele poging gedaan richting de OR om het vertrouwen te herstellen. De OR en Cliëntenraad hebben met 2 leden van de RVT informele gesprekken gehad maar die hebben geen effect gehad. Deze 2 leden van de RvT zijn inmiddels (tijdelijk) opgestapt. De RvT heeft wel met een open brief laten weten dat ze het beste voor hebben met de (toekomstige) bewoners van De Gelderhorst.

Over het vertrouwen zei de voorzitter van de RvT gisteravond dat het besluit over de huisvesting eerst genomen moet worden en dat het vertrouwen later wel komt.
Een gang naar de rechter lijkt nu dichterbij te komen.