Controle brandveiligheid Torens
Het bedrijf DVTadvies komt op maandag 25 april de brandveiligheid inspecteren van de torens van Zelfstandig Wonen. Het gaat om Roodborstje, Goudvink en Kolibrie, niet de Pauw.

Ze bekijken de technische en algemene ruimtes maar moeten ook een paar woningen controleren. Ze bellen dan aan. Bent u niet thuis dan kiezen ze een andere woning. U hoeft er dus niet voor thuis te blijven.

De inspecteurs zijn herkenbaar aan werkkleding met het logo.