Corona update september 2022
Op dit moment is de situatie rondom corona in de Gelderhorst gelukkig stabiel. Een enkele keer komt een besmetting voor maar de bewoners hebben geen ernstige klachten.

We blijven de standaardregels hanteren voor veiligheid van de kwetsbare bewoners. De regels in het zorghuis zijn;
– Bij binnenkomst van de Gelderhorst handen desinfecteren;
– De achterdeur en de corridor zijn niet toegankelijk voor bewoners;
– Aan de tafels in de hal en het restaurant mogen een beperkt aantal mensen zitten;
– Aanwijzingen van medewerkers worden opgevolgd;
– Medewerkers schudden geen handen.

We zijn de voorbereidingen aan het treffen voor een nieuwe vaccinatieronde, voor bewoners én medewerkers.

Namens het coördinatieteam,
met vriendelijke groet,
Marian van der Linden