De Ondernemingskamer treft maatregelen

Tijdens de zitting bij de Ondernemingskamer (gerechtshof) in Amsterdam over de crisis in De Gelderhorst op 16 juni was duidelijk dat er maatregelen genomen zouden worden. Op 4 juli heeft de Ondernemerskamer uitspraak gedaan. Deze bestaat uit 3 delen:

  1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt met onmiddellijke ingang geschorst als voorzitter en lid. Er is een tijdelijke voorzitter benoemd met beslissende stem.
  2. Er is een tijdelijke bestuurder (met beslissende stem) naast de huidige bestuurder Jan Tempelaar benoemd.
  3. Als de situatie door bovenstaande maatregelen niet verbetert komt er een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van De Gelderhorst vanaf oktober 2014 tot heden.

Met deze maatregelen verwacht de Ondernemerskamer de bestuurscrisis op te lossen en de rust te laten terugkeren.