Diensten

De Gelderhorst kan de oudere Dove veel diensten bieden. Een zorghuis met 63 kamers, een verpleegafdeling voor 13 bewoners, en Zelfstandig Wonen waar oudere Doven zelfstandig wonen maar wel gebruik kunnen maken van een aantal voorzieningen: persoonlijke verzorging (ZVW), dagbesteding, individuele begeleiding, en huishouding (WMO/WLZ).

Daarnaast biedt De Gelderhorst dagrecreatie aan in Ede.

Share