Eigen bijdrage zorghuis

U betaalt in het zorghuis en op de verpleegafdeling van De Gelderhorst een eigen bijdrage aan het CAK voor zorg met verblijf.
De hoogte is afhankelijk van het inkomen en vermogen en onafhankelijk van de geleverde zorg. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

U kunt de rekenhulp van het CAK gebruiken om uw eigen bijdrage te berekenen.
Let op: de uitkomst van de rekenhulp is een indicatie. Aan deze berekeningen kunt u geen rechten ontlenen. Ga naar de rekenhulp.

Share