“De Horizon” (Verpleegafdeling)

Sinds de zomer van 2007 beschikt De Gelderhorst naast het zorghuis ook over een eigen verpleegafdeling. Op deze afdeling kunnen 13 dementerende oudere doven verpleegd worden. Ook hiervoor is een indicatie nodig. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Op de website Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland kunt u lezen waar de bewoner recht op heeft.
Natuurlijk is er naast de zorg voor de persoonlijke verpleging van mensen ook aandacht voor een gezellige en zinvolle dagbesteding. De bewoners van De Horizon eten gezamenlijk. Deze maaltijd wordt soms door bewoners met medewerkers zelf gekookt en soms komt de maaltijd uit de centrale keuken. Op De Horizon werken naast de medewerkers van de zorg ook activiteitenbegeleiders, huishoudelijk medewerkers en voedingsassistenten. Indien nodig kan ook onze maatschappelijk werker, psycholoog of een therapeut worden ingeschakeld. Met dit hele team proberen wij de zorg voor onze bewoners zo goed mogelijk uit te voeren en waar mogelijk en gewenst wordt geprobeerd de familie te betrekken.

Meer informatie:
ABC folder verpleegafdeling “De Horizon”
Informatiefolder Verpleegafdeling “De Horizon”
De folder BOPZ
De website Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland

Share