Zelfstandig Wonen

De Gelderhorst heeft naast het verzorgingshuis ook 80 zelfstandige woningen voor dove en slechthorende ouderen vanaf 50 jaar. Deze woningen worden Zelfstandige Woningen (ZW) genoemd.

Bewoners huren deze woning via De Gelderhorst van de eigenaar: Habion. Er is geen indicatie nodig om in de ZW te mogen wonen.
Mensen die belangstelling hebben voor een woning kunnen zich via een inschrijvingsformulier aanmelden voor de ZW. Daarmee komen zij op de wachtlijst te staan. De maatschappelijk werker van De Gelderhorst zal vervolgens een afspraak maken om de mensen thuis te bezoeken. Naar aanleiding van dit bezoek wordt de plaats op de wachtlijst bepaald. Op deze manier kan er over en weer kennis gemaakt worden en informatie uitgewisseld worden. Belangrijk is dat de bewoner zich thuis kan voelen in de dovencultuur die in De Gelderhorst bestaat. Want ook al woont iemand zelfstandig, toch heb je veel te maken met je buren die op hetzelfde terrein wonen. In alle woningen is een video-intercom-systeem aanwezig en zijn er flitslampen en een alarmeringssysteem, waarmee in noodgevallen een zuster van De Gelderhorst opgeroepen kan worden. Naast het huurcontract voor de woning tekenen mensen ook een alarmeringscontract, waarin gewaarborgd is dat er in noodsituaties hulp vanuit het zorghuis komt.

In de ZW is het mogelijk om verschillende vormen van hulp te ontvangen. Zo kan iemand een indicatie aanvragen voor huishoudelijke hulp, of ondersteuning bij de zelfzorg. Het is ook mogelijk om een indicatie aan te vragen voor informatie advies en voorlichting. Met die indicatie kunnen bewoners gebruik maken van bijvoorbeeld het spreekuur van de maatschappelijk werker of de tolk, of de ondersteuning door de receptie of administratie. Ook is het mogelijk een maaltijd van het huis af te nemen.

De bewoners van de ZW kunnen met een indicatie gebruik maken van de dagrecreatie De Tulp. Tegen betaling kunnen bewoners ook lid worden van de verschillende clubs die de activiteitenbegeleiding van het zorghuis organiseert: de sjoelclub, klaverjasclub, gymclub etc. Festiviteiten in het zorghuis worden soms voor alleen bewoners van het zorghuis georganiseerd, maar soms worden ook de bewoners van de ZW hiervoor uitgenodigd. De ZW hebben een eigen cliëntenraad die bewoners op de hoogte kunnen houden van wat er speelt in De Gelderhorst en ook voor de belangen van bewoners ZW op kunnen komen.

ABC folder Zelfstandig Wonen

Er is dus in de ZW veel mogelijk. Voor meer informatie over de ZW, inschrijving of wachtlijst kunt u contact opnemen met Miloe van den Heuvel, maatschappelijk werkster m.vandenheuvel@gelderhorst.nl

Share