Zorghuis

Zorghuis
De Gelderhorst biedt verzorging en verpleging aan bewoners van het zorghuis aan, zoals ieder verzorgingshuis in Nederland. Hiervoor is een indicatie van het CIZ nodig. Als u geestelijk achteruitgaat (dementeren) dan is er ook een verpleegafdeling voor dementerende oudere doven (De Horizon). In de Zelfstandige Woningen kan De Gelderhorst op basis van een indicatie ook verzorging en verpleging aanbieden.

Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt als iemand ernstig ziek is en niet meer beter wordt. De Gelderhorst heeft speciaal voor deze mensen een kamer ingericht waar 24 uur per dag intensieve en persoonlijke zorg gegeven kan worden door deskundige begeleiders en behandelaars. De Gelderhorst probeert om samen met de bewoner en familie of vrienden het lijden zoveel mogelijk te beperken en te verzachten. Ook in deze laatste fase van het leven, vinden wij het belangrijk dat de zorg en aandacht zo aangenaam mogelijk verloopt. Het verblijf op de palliatieve kamer wordt vergoed. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ.
Het netwerk palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei heeft al haar informatie gebundeld en op een website gezet. U kunt op deze website zoeken naar instellingen in de regio die palliatieve zorg leveren en andere informatie. www.netwerkpalliatievezorg.nl/geldersevallei

Maaltijden
Bewoners van De Horizon eten met elkaar op de afdeling. Soms koken zij zelf en soms komt het eten uit de centrale keuken. De centrale keuken verzorgd ook de maaltijden voor bewoners van het zorghuis. Deze kunnen er voor kiezen om de maaltijd op hun kamer of in het restaurant te gebruiken.

Meer informatie
ABC folder Zorghuis
Informatiefolder Zorghuis
De website Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland

Share