Gelderhorst door bestuurscrisis onder verscherpt toezicht bij inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met ingang van 4 juli De Gelderhorst onder verscherpt toezicht geplaatst. Deze maatregel is genomen vanwege de bestuurlijke onrust die sinds november 2015 is ontstaan. De IGZ constateert op basis van onverwacht bezoek begin juni dat de cliëntveiligheid niet in het geding is. Op dat moment voldeed de geboden zorg op bijna alle punten aan de normen en beoordelingsaspecten die de inspectie hanteert.
De Ondernemingskamer heeft op 4 juli met onmiddellijke ingang de voorzitter van de RvT tijdelijk geschorst en heeft per direct een tijdelijk voorzitter van de RvT met beslissende stem benoemd. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer voor de duur van het geding een bestuurder met beslissende stem naast de huidige bestuurder aangesteld.
De IGZ kan de effecten voor de kwaliteit en veiligheid van zorg als gevolg van deze uitspraak niet inschatten en daarom blijft de IGZ de komende maanden De Gelderhorst nauwlettend volgen.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat met de genomen maatregelen De Gelderhorst weer in rustiger vaarwater komt.