Kennismaken

De Gelderhorst is het landelijk centrum voor oudere Doven en biedt oudere Doven huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging. Het gaat daarbij om ouderen die doof of zwaar slechthorend zijn geboren, of dat op jonge leeftijd zijn geworden. Voor deze doven is gebarentaal de eerste taal die ze gebruiken.

De Gelderhorst heeft naast een verzorgingshuis ook 3 torens met woningen waar oudere doven zelfstandig kunnen wonen. Door een zorgcontract af te sluiten, hebben deze bewoners op afroep recht op de eerste noodzakelijke zorg.

Op deze pagina’s vindt u informatie over de geschiedenis van De Gelderhorst, de organisatie, onze visie, missie en doelstellingen, communicatie en onze publicaties.

Share