Communicatie

De bewoners in De Gelderhorst zijn (bijna allemaal) al een leven lang doof. Zij voelen zich thuis in De Gelderhorst omdat ze hier samen zijn, elkaar begrijpen en kunnen communiceren in gebarentaal. Van onze medewerkers verwachten wij dat ze zich aanpassen aan onze bewoners en met hen communiceren in gebarentaal. Voor 1/3 van het personeel is dat geen probleem: zij zijn zelf doof en begrijpen de cliënten over het algemeen beter dan horenden. Van de horende medewerkers verwachten we dat ze gebarentaal leren en vertrouwd raken met de Dovencultuur als ze hier komen werken.

Communicatiecursussen
Als je in De Gelderhorst komt werken leer je in werktijd gebarentaal; het eerste jaar een basispakket en daarna jaarlijkse bijscholingen. Het ERK (Europees referentiekader voor talen) is hierbij uitgangspunt en we streven naar (minimaal) niveau A2 voor alle medewerkers. Na het eerste jaar verwachten we dat je op basisniveau kunt communiceren in gebarentaal. Er is een team van 3 communicatiedocenten/-medewerkers in De Gelderhorst die het cursusaanbod voor de medewerkers ontwikkelt en je ondersteunt bij het leren en in de praktijk brengen van gebarentaal. Met evaluaties van de cursussen en bijscholingen hou je zicht op de eigen ontwikkeling. Vaardigheden en competenties worden besproken tijdens het jaargesprek.

Tolken Nederlandse Gebarentaal
Je wordt getraind om tijdens het werk op basisniveau te kunnen communiceren in gebarentaal. Maar het blijft noodzakelijk om in verschillende gesprek- en vergadersituaties tolken gebarentaal in te zetten. Het tolken voor bewoners van De Gelderhorst vraagt om specifieke kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld over de geschiedenis van oudere Doven, maar ook over de specifieke communicatiebehoefte van de individuele bewoner. De Gelderhorst heeft daarom een eigen tolk in dienst en kan daarnaast een beroep doen op een vaste groep tolken die bekend zijn met De Gelderhorst.

Communicatie op maat
Sommige bewoners kunnen door ziekte of ouderdom niet meer communiceren op de manier waarop ze gewend zijn.  We gaan dan op zoek naar alternatieven en /of ondersteuningsmiddelen om optimale communicatie te kunnen blijven garanderen.  Voor advies en bijvoorbeeld de inzet van visuele ondersteuningsmiddelen kan dan een beroep gedaan worden op de communicatiemedewerkers.

Informatie voor bewoners
Het informeren van bewoners vraagt speciale aandacht. Bij belangrijke onderwerpen worden cliënten zoveel mogelijk via direct contact geïnformeerd, bijvoorbeeld in bijeenkomsten. Als het nodig is bewoners toch schriftelijk te informeren wordt er rekening mee gehouden dat Nederlands niet de moedertaal is van de meeste bewoners. Brieven en aankondigingen worden geschreven volgens een vaste structuur en als het kan met visuele verduidelijking.

Share