Geschiedenis

De geschiedenis van De Gelderhorst

De komst van De Gelderhorst vindt zijn oorsprong in de activiteiten van de heer C.Timmer, toenmalig voorzitter van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD). Samen met mevrouw Vertregt-Oussoren, een onderwijzeres van instituut voor doven Effatha in Voorburg, zocht hij naar een plaats waar doven konden wonen.

Via een grootscheepse inzamelingsactie binnen de NCBD, waarvan de heerTimmer en mevrouw Vertregt-Oussoren bestuursleden waren, werd ruim f 26.000, — (circa euro 11.365) bij elkaar gebracht. Van dit geld werd in 1953 een villa in Baarn aangekocht. Deze villa kreeg de naam ”Dovenvreugd”.

De heer Timmer wilde graag een centrum voor meer dan alleen oudere Doven. Hij wilde een plaats waar dove mensen op vakantie konden gaan en waar jong en oud elkaar kon ontmoeten. De zolder van de villa in Baarn werd dan ook een verblijfsruimte voor mensen die op vakantie kwamen.

Op het laatst werd het huis te vol. Er werd toen gezocht naar een nieuw gebouw dat geschikt was voor verzorging van oudere Doven. Een nieuw gebouw op de Pollenstein in Ede werd gebouwd. Dit was De Gelderhorst dat vanaf 1972 huisvesting en verzorging bood aan 103 dove ouderen.

In 1997 verhuisde De Gelderhorst naar een nieuw centrum aan de Willy Brandtlaan. De Gelderhorst biedt daar momenteel huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging aan de 83 bewoners van het zorghuis. Ook is De Gelderhorst op de nieuwe locatie gestart met nieuwe producten. Zo is er een huiskamer project voor doofblinden en zijn er substitutieprojecten voor psychogeriatrische en somatische bewoners gestart.

Aan 81 zelfstandig oudere Doven verhuurt De Gelderhorst woningen. Ook kunnen deze zelfstandig wonende ouder doven deelnemen aan een project dagverzorging, waar ook zelfstandig wonende oudere Doven uit Ede en omgeving aan kunnen deelnemen.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van De Gelderhorst is een boek verschenen: Thuiskomen in De Gelderhorst.

 

Share