Maatregelen nieuwe bezoekersregeling

Vragen? mail naar:      coordinatieinfectie@gelderhorst.nl

Algemene afspraken rondom de bezoekregeling

 • Eén vaste bezoeker per bewoner (dus niet verschillende personen per bewoner)
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner (dus niet op andere plekken in het zorghuis)
 • Maximaal 2 keer per week bezoek van vaste bezoeker
 • Bezoek mag maximaal 1 uur duren
 • Bezoek op vaste tijden:
  • Ochtend tussen:            10.30 uur – 12.00 uur
  • Middag tussen:             14.00 uur – 16.00 uur
  • Avond tussen:               18.00 uur –  20.00 uur (niet in het weekend)
 • Bezoeker moet een afspraak maken als bezoeker op bezoek wil komen bij een bewoner: Dit gebeurt per mail naar de receptie: info@gelderhorst.nl
 • Bezoeker mag een kadootje/lekkers meebrengen

Aanmelding bezoeker:

 • Bezoeker legitimeert zich bij de receptionist
 • Bezoeker vult een formulier in waarop gezondheidsvragen staan
 • Receptionist neemt de temperatuur op van de bezoeker
 • Bezoeker past handdesinfectie toe bij binnenkomst
 • Bezoeker houdt 1½ meter afstand van alle medewerkers, andere aanwezigen en de bewoners.
 • Bezoeker draagt een transparante gezichtsbeschermer (krijgt bezoeker te leen van receptionist)

Looproute bezoeker

 • Receptionist geeft telefonisch aan de afdeling door dat bezoeker voor bewoner onderweg is naar afdeling
 • Receptionist brengt bezoeker naar de lift
 • Medewerker zorg vangt bezoeker op bij de lift en brengt bezoeker naar appartement van bewoner
 • Na afloop van bezoek brengt medewerker zorg, bezoeker terug naar de lift
 • Bezoeker loopt vanuit lift meteen naar de receptie
 • Bezoeker levert de gezichtsbeschermer, bij vertrek, in bij de receptionist
 • Bezoeker mag niet de hal inlopen en met andere bewoners gaan praten

Toilet en koffie

 • Bezoeker maakt geen gebruik van toiletfaciliteiten (als het niet anders kan gebruikt bezoeker toilet in het appartement van bewoner)
 • Bezoeker maakt geen gebruik van koffie- en thee faciliteiten in de centrale ruimten (eventueel heeft de bewoner zelf faciliteiten)

Wanneer mag bezoeker niet komen?

 • Als bezoeker het corona virus heeft
 • Als bezoeker corona klachten en/of koorts heeft
 • Als de bezoeker zich niet houdt aan de afspraken
  Bij twijfel, besluit de dienstdoende Verpleegkundige Dienst hierover.

Waar letten de medewerkers op?

 • Alle medewerkers letten op dat de bezoekers zich houden aan de regels
 • Als een bezoeker zich niet aan de regels houdt, spreek je hem aan en vraagt hem zich aan de regels te houden
 • Als de medewerker het spannend en eng vindt om een bezoeker hier zelf op aan te spreken zorgt de medewerker dat een collega dit doet.

Het is heel belangrijk dat alle medewerkers opletten dat de bezoekregeling goed verloopt.
Het is ter bescherming van onze bewoners en onszelf.