Maatregelen Ondernemingskamer opgeheven

De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft besloten per 1 maart jl. de maatregelen te beëindigen die in juli 2016 waren getroffen om het conflict binnen De Gelderhorst op te lossen. Met de maatregelen werd de voormalige voorzitter van de Raad van Toezicht geschorst en werd naast een tijdelijke voorzitter van de RvT, ook een tijdelijke bestuurder aangesteld naast de huidige bestuurder. De afgelopen maanden is er hard gewerkt. Al in december 2016 beëindigde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het verscherpt toezicht. Per 1 januari is de RvT volledig vernieuwd en per 1 maart is Judith Reiff als nieuwe bestuurder aangesteld. Zij neemt de taken over van Jan Tempelaar die in april met pensioen gaat.
We hebben een turbulente tijd kunnen afsluiten en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

Share