Nieuwe actie laat de betrokkenheid van bewoners en medewerkers zien

De actiegroep stelde vanmiddag bloemen ter beschikking. Wie bestuurder Jan Tempelaar steunde kon een bloem afhalen en aan Jan geven. De hele middag stonden er rijen voor zijn kamer en ontving hij naast de bloemen veel complimenten, en steun in deze moeilijke tijd.