Nieuwe actie van het actiecomité

Al een half jaar geleden hebben de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van De Gelderhorst, ondersteund door leidinggevenden en MT, het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. Een deel is opgestapt, maar een ander deel blijft zitten. Het actiecomité van verontruste medewerkers van De Gelderhorst heeft handtekeningen verzameld van mensen die ook vinden dat de Raad van Toezicht van De Gelderhorst moet opstappen. Op 28 april werden de ruim duizend handtekeningen aangeboden aan Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid van de PvdA. Van Dijk kent De Gelderhorst en vindt de situatie zorgwekkend. “Een gesloten opstelling van de toezichthouders en gebrek aan communicatie lijken te wijzen op het niet naleven van good governance. Dat is hier in Den Haag een item wat hoog op de agenda staat. We zien dat ook andere organisaties met dit probleem te maken hebben. Ook zorgorganisaties. Maar in dit geval begrijp ik niet waarom de toezichthouders blijven zitten terwijl de hele organisatie het vertrouwen in hen heeft opgezegd. Ik hoop dat het conflict snel wordt opgelost. Zorg moet niet gaan om bestuurlijk gedoe, maar om mensen te helpen een mooi leven te leiden.”