Nieuws over corona in de Gelderhorst

Beste bewoner van Zelfstandig Wonen,

In de torens Zelfstandig Wonen zijn onlangs 5 bewoners besmet met het corona virus.
De bewoners verblijven in isolatie en worden indien nodig door het team Extramuraal verzorgd en begeleid.

De situatie in het Zorghuis is weer iets beter dan vorige week.
Etage 4 & 5 en Noorderlicht zijn al uit isolatie. De bewoners van deze etages kunnen weer naar buiten en mogen ook weer een vaste bezoeker ontvangen. Sinds maandag 18 januari is dagbesteding Jasmijn weer open. De bewoners uit het Zorghuis en Zelfstandig Wonen, die een indicatie hiervoor hebben, zijn daar weer welkom van maandag tot en met donderdag.
Er wordt nog 1 bewoner in isolatie verzorgd op etage 2.
Etage 2 en 3 worden op zijn vroegst op 1 februari ‘schoon’ verklaard.
Etage 1 wordt op 22 januari ‘schoon’ verklaard.
Onder voorwaarde dat er zich geen besmettingen op de etages voordoen voor genoemde data.

Vaccinatie van bewoners
De Cliëntenraad heeft op 18 januari ingestemd met het voornemen van de Gelderhorst om haar bewoners te stimuleren om zich te laten vaccineren.
De aankomende vaccinatieronde in de Gelderhorst geldt alleen voor de bewoners in het Zorghuis en Noorderlicht. Inmiddels zijn deze bewoners hierover geïnformeerd. Waarschijnlijk worden deze bewoners gevaccineerd in de week van 1 tot en met 7 februari a.s.
In het komend voorjaar zal ook worden gestart met het vaccineren van zelfstandig wonende oudere mensen zoals u. Uw huisarts zal u hierover berichten. En als wij er meer over weten zullen wij u ook informeren.

Wij vragen u opnieuw zich te houden aan de geldende maatregelen: houdt afstand, draag een mondkapje (ook over uw neus) en was vaak uw handen met zeep.
Wij verzoeken u het mondkapje of het faceshield ook te dragen als u in de gangen of hallen van de torens verblijft.
Als u klachten heeft (hoesten, hoofdpijn, spierpijn en/of koorts) moet u een afspraak maken met de GGD om u te laten testen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen). Als u niet zelf een test aanvraag kunt doen kunt u het beste de hulp in roepen van uw familie of mantelzorger.

Voor algemene antwoorden verwijzen wij u graag naar onze website www.gelderhorst.nl (corona info) of de website van het RIVM. Als er nieuwe ontwikkelingen in de Gelderhorst zijn leest u dat op onze website www.gelderhorst.nl.

Wilt u deze brief per email ontvangen? Als u een mail stuurt naar receptie@gelderhorst.nl met uw naam en woningnummer krijgt u voortaan de nieuwsberichten via de mail.

Namens het Coördinatieteam Infectie Preventie
Hartelijke groet,

Judith Reiff, bestuurder