Nieuws van de Bewonerscommissie
Hallo bewoners van Zelfstandig Wonen,
Mijn naam is Hans Pouwelse. Afgelopen 19 maart 2021 ben ik benoemd tot voorzitter van de bewonerscommissie. Vanaf deze datum is de bewonerscommissie ‘nieuwe stijl’ van start gegaan.
Het bestuur van de bewonerscommissie bestaat verder uit 7 personen, met mij erbij 8. De namen van deze personen kunt u zien op de mededelingenborden.
Ons doel voor alle bewoners is dat wij ons veilig en thuis voelen, en dit voor ons allemaal een leefbare en gezellige omgeving moet zijn. Om dit doel te bereiken gaan we huisregels opstellen. Deze zullen we op een later moment bekend maken.
Om dit doel te bereiken krijgen wij professionele begeleiding, bijvoorbeeld trainingen en cursussen.
Mocht u klachten of vragen hebben, kunt u een formulier halen bij de receptie van de Gelderhorst en ingevuld geven aan een van de leden van de bewonerscommissie.
Of mailen naar bewonerscommissie@gelderhorst.nl
Judith Reiff heeft ons heel veel succes toegewenst.

Bedankt voor het kijken