Organisatie

De Gelderhorst is een levendige organisatie, dus voortdurend in ontwikkeling.

Organogram

 


Bestuurder

mw. Judith Reiff-de Groen

Raad van Toezicht
(van links naar rechts)
dhr. Paul Kool (vicevoorzitter)
mw. Iske ter Haar (voorzitter)
dhr. Jan Dikken
mw. Alita Hidding
dhr. Rob van Oostveen