Steun van de NCBD

Op zaterdag 30 april was de jaarlijkse bondsdag van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD). Alle 120 aanwezige leden hebben hun naam gezet op een adhesiebetuiging die pleit voor een snelle beëindiging van het bestuursconflict binnen De Gelderhorst, én een pleidooi voor realisatie op korte termijn van accommodatie-uitbreiding. Op dinsdag 3 mei overhandigde Jan Bloemkolk, voorzitter van de NCBD, de adhesiebetuigingen aan een delegatie van Ondernemingsraad, Cliëntenraad, managementteam en medewerkers van De Gelderhorst. We zijn dankbaar voor de steun die we van de NCBD krijgen, een organisatie die aan de wieg stond van De Gelderhorst.