Voor wie is het coronavirus gevaarlijk?
In z’n algemeenheid geldt: hoe ouder, hoe groter de kans op ernstige klachten. Voor veel mensen zal de ziekte geen ernstige gevolgen hebben.
Uit onderzoek naar patiënten in China en Italië blijkt dat vooral ouderen en mensen met andere aandoeningen (zoals hart- en vaatziekten en diabetes) meer risico lopen op overlijden.
Maar niet alleen zij lopen gevaar. Ook jongeren kúnnen met ernstige klachten op de intensive care belanden.

Risicogroep
Toch is het virus voor mensen uit de risicogroep het gevaarlijkst. Deze risicogroep bestaat uit mensen ouder dan 70 jaar (grofweg), mensen met chronische ziekten en mensen met een lage weerstand. Denk aan mensen met longziekten, zoals COPD of astma.
Zij krijgen problemen doordat het virus zich via de mond of neus als eerste in de bovenste luchtwegen nestelt. Ook mensen met een chronische hartziekte, een nierziekte, diabetes (type 2), hiv, een lage afweer door medicijnen of mensen met een verstandelijke beperking in een instelling behoren tot de risicogroep.