Regels rond bezoek Zorghuis

Aanmelding bij bezoek:

 • De bezoeker heeft vooraf een afspraak gemaakt met de receptie (info@gelderhorst.nl of 0318-698100)
 • De bezoeker kan zich legitimeren bij de receptie (de bezoeker is opgenomen in dossier van de bewoner)
 • De bezoeker vult op verzoek van de receptionist een formulier in waarop de volgende vragen staan:
  – Klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid,
  – Koorts,
  – Doorgemaakte COVID-19; ja of nee
  – Bij ja: hoeveel dagen de bezoeker er geen klachten meer van heeft.
 • De receptionist neemt de temperatuur op van de bezoeker
 • De bezoeker past handdesinfectie toe bij binnenkomst van het verpleeghuis.
 • De bezoeker houdt anderhalve meter afstand van alle medewerkers, andere aanwezigen en de bewoners.
 • De bezoeker draagt het door de receptionist uitgereikte (transparante) gezichtsmasker
 • De bezoeker levert dit bij vertrek in bij de receptionist
 • De bezoeker gaat vanaf de receptie direct naar het appartement van de bewoner
 • De bezoeker maakt geen gebruik van toiletfaciliteiten. Maar als de bezoeker van ver komt kan, in voorkomende gevallen, gebruik worden gemaakt van de toilet van de bewoner
 • De bezoeker blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij zichzelf of diens huisgeno(o)t(en)
 • De bezoeker mag bij klachten zijn bezoekrecht overdragen aan een andere bezoeker. De bezoeker is afkomstig uit een ander huishouden. Hij geeft dit aan bij de receptionist

De bezoeker wordt bij door de receptionist niet toegelaten voor bezoek:

 • Als de bezoeker COVID-19 heeft of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts,
 • Als de bezoeker zich niet houdt aan de afspraken (die in de brief zijn beschreven)

Bij twijfel, besluit de dienstdoende Verpleegkundige Dienst hierover.