Wat doet het coördinatieteam?
Het coördinatieteam komt iedere werkdag om half 9 bij elkaar voor overleg. In het weekend werkt het team met een team-app en komt alleen als het nodig is bij elkaar. In het overleg worden de genomen maatregelen besproken, ook wordt bepaald of deze moeten worden aangescherpt. Er wordt ook besproken hoe dit wordt gecommuniceerd naar medewerkers en bewoners.

Het team bespreekt ook wat er moet gebeuren als het coronavirus uitbreekt onder medewerkers en/of bewoners. De Gelderhorst past dan meteen twee besmettingsprotocollen toe: een voor medewerkers en een voor bewoners. Op dit moment heeft de Gelderhorst voldoende materialen in huis om in geval van een uitbraak zorgvuldig en hygiënisch te werken. Zodra er sprake is van een uitbraak zullen alle medewerkers hierover meteen worden ingelicht en volgen er instructies.

Het coördinatieteam bestaat uit:
Marian van der Linden (manager Zorg & Welzijn),
Melitha Linger (lid van de commissie Infectiepreventie),
Dorien Muncaila (teamleider Horizon en Regenboog a.i.),
Annemiek Littooij (hoofd P&O),
Marijn Goedbloed (hoofd Facilitaire Dienstverlening),
Fred Pasman (Teamleider Keuken & Voeding),
Judith Reiff (bestuurder).