Vrijwilligers

Bekijk de vacatures voor vrijwilligers

Wat is vrijwilligerswerk in De Gelderhorst?
Het vrijwilligerswerk in De Gelderhorst stelt zich ten doel het persoonlijk welzijn van de bewoner te bevorderen en het wonen binnen De Gelderhorst zo aangenaam mogelijk
te maken.

Wat kunnen vrijwilligers in De Gelderhorst doen?
Vrijwilligers kunnen helpen bij allerlei dagelijkse activiteiten. Te denken valt aan: bezoek, spelavond, chauffeur, koffie schenken, hulp bij computergebruik etc. U kunt een lijst met omschrijvingen opvragen bij de vrijwilliger coördinator.

Wie coördineert het vrijwilligerswerk op De Gelderhorst?
De coördinatie van het vrijwilligerswerk is ondergebracht bij
Marianne v/d Goor-Gutter, ‘vrijwilligerscoördinator’.

Hoe is de selectie?
De vrijwilligerscoördinator hanteert verschillende criteria voor deze selectie.
Een nieuwe vrijwilliger dient zoveel mogelijk over de hieronder genoemde eigenschappen te beschikken (vrijwilligersprofiel):
–    communicatief vaardig (ook een duidelijke lichaamstaal en mimiek)
–    contactueel en sociaal vaardig ingesteld
–    flexibel
–    kennis van dan wel affiniteit met de dovenwereld, of wel de bereidheid dit te leren
–    gemotiveerd
–    graag enige ervaring in de gezondheidszorg

Naast deze eigenschappen is het van groot belang dat een vrijwilliger voor continuïteit kan zorgen en zich bewust is van het feit dat datgene wat in De Gelderhorst hem of haar ter ore komt geheimhoudingsplicht vraagt.
Ook wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag en een kopie identiteitsbewijs/rijbewijs gevraagd.

Hoe worden aanmeldingen behandeld?
Wanneer een nieuwe vrijwilliger zich aanmeldt, wordt er een kennismakingsgesprek gepland tussen de aspirant vrijwilliger, de coördinator en eventueel ook de contactpersoon (van de activiteit).
Bij een positief verlopend kennismakingsgesprek en een positieve screening op communicatie gebied, wordt er een vrijwilligersovereenkomst getekend, waarin een proefperiode van twee maanden is opgenomen. Deze periode kan gebruikt worden om de vrijwilliger en de organisatie aan elkaar te laten wennen.
Aan het eind van de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de hierboven genoemde personen. Communicatie dient in dit gesprek een duidelijk evaluatiepunt te zijn.

Belangstelling?
Neem contact op met Marianne v/d Goor-Gutter

Share