Werken

Werken bij De Gelderhorst

De Gelderhorst is uniek. Nergens in Europa bestaat zo’n groot woon- en zorgcentrum voor oudere Doven. Niet alleen bewoners, ook veel medewerkers zijn doof of slechthorend. Werkzoekende Doven die gebarentaal beheersen, hebben bij ons een streepje voor. Ook zonder kennis van gebarentaal, ben je welkom. Want wat je nog niet beheerst, kun je leren. Je krijgt in werktijd cursussen gebarentaal en verdiept je in de dovencultuur.

Werken in De Gelderhorst is bijzonder én leuk. De sfeer is informeel. Je ondersteunt de bewoners persoonlijk met zorg, dienstverlening of communicatie. Naast een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je veel ruimte je verder te ontwikkelen.

Een actueel overzicht van vacatures vind je op deze site en op onze Facebook-pagina. Voor meer informatie: afdeling P&O, 0318-698100, PenO@gelderhorst.nl

Cursussen communicatie en dovencultuur

Als nieuwe medewerker krijg je in werktijd een aantal cursussen om je vertrouwd te maken met De Gelderhorst en haar bewoners, de dovencultuur en de communicatieve leef- en werkomgeving waarin je werkt. Ook het omgaan met doof-blinde bewoners maakt deel uit van het cursuspakket.
Beheers je bij binnenkomst geen gebarentaal, dan krijg je ook les in de Nederlandse Gebarentaal. Na het eerste jaar verwachten we dat je op basisniveau in gebarentaal communiceert. Je krijgt daarna jaarlijks bijscholingen. We streven naar minimaal A2-niveau voor alle medewerkers. Het ERK – Europees referentiekader voor talen – vormt de basis voor ons taalonderwijs.
De Gelderhorst heeft hiervoor eigen docenten in dienst. Zij ondersteunen je bij het leren en gebruiken van gebarentaal in de praktijk. Met het evalueren van je leerresultaten houd je zicht op je ontwikkeling. Vaardigheden en competenties zijn onderdeel van het jaargesprek.

Stage lopen bij De Gelderhorst

Als stagiair doe je bij De Gelderhorst praktijkervaring op in een unieke organisatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om stage te lopen in de zorg of activiteitenbegeleiding. Bijvoorbeeld:
Helpende niveau 2, Verzorgende IG niveau 3, Verpleegkundige niveau 4 of Activiteitenbegeleider specifieke doelgroepen. We hebben ook een eigen keuken en restaurant, waar regelmatig stage mogelijkheden zijn.
Interesse?
Wil je stage lopen bij De Gelderhorst èn ben je gebarentaalvaardig mail dan je motivatiebrief en CV, je stagedagen en om welke stage het gaat naar Rianne van de Glind, P&O adviseur en scholingscoördinator: peno@gelderhorst.nl

Stageverzoeken voor de opleiding docent of (schrijf-)tolk Nederlandse gebarentaal: stuur een mail naar Tobias de Ronde t.deronde@gelderhorst.nl.
Via het secretariaat van IGTD organiseren we rondleidingen aan studenten minor Taal en Cultuur NGT en (schrijf)tolk- docent NGT. Jullie worden hiervan op de hoogte gebracht door jullie secretariaat.

Beschikbare stageplaatsen vind je op de vacature-pagina

Vrijwilligers

In De Gelderhorst werken meer dan 100 vrijwilligers. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze bewoners. Als vrijwilliger kunt u van alles doen. Bijvoorbeeld koffie schenken, meehelpen bij de gym of wandelen met een bewoner.
Wilt u ook vrijwilliger worden? Kijk dan op de speciale pagina voor vrijwilligers.

Vacatures

Kijk voor alle vacatures en stageplekken op onze vacature-pagina

Medewerkers aan het woord

Danielle

Medewerkers aan het woord

Maaike