ANBI-registratie

De Gelderhorst staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Gegevens Stichting De Gelderhorst t.b.v. ANBI-registratie

NAAM
Stichting De Gelderhorst

FISCAAL NUMMER
0029.74.629

CONTACTGEGEVENS
Willy Brandtlaan 40, 6716 RK Ede

BESTUUR
Bestuurder: drs. S.J.J.M. (Sabine) Muijrers MMC

DOELSTELLING
Onze Missie:

  • Wij creëren een passend thuis voor oudere doven;
  • Dit doen wij door de dovencultuur te respecteren en onze bewoners en medewerkers te ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling;
  • Eigen regie en zelfredzaamheid vormen de kern van deze ontwikkeling;
  • Gebarentaal is de bindende factor in alles wat we doen.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN
Onze Kernopgaven:

  • Wij bieden een breed pallet aan zorg en dienstverlening en ondersteunen bij zelfstandig wonen tot het verlenen van complexe zorg;
  • Dit doen wij in een leef- en werkomgeving die toekomstbestendig is en zowel naar binnen als buiten gericht;
  • Ons Kenniscentrum is in binnen- en buitenland een spin in het web op het gebied van kennis en ontwikkeling.

BELONINGSBELEID
Beloningsbeleid is conform de cao VVT

STANDAARDFORMULIER PUBLICATIEPLICHT
Bekijk het formulier

VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTVITEITEN
Bekijk het Kwaliteitsrapport 2022

FINANCIELE VERANTWOORDING
Voor de financiële verantwoording verwijzen we u naar jaarverslagenzorg.nl