Verpleeghuis De Horizon

Algemene informatie

De Horizon is de verpleegafdeling van De Gelderhorst. Bestemd voor oudere Doven met dementie die 24 uur per dag zorg en verpleging nodig hebben. De Horizon is kleinschalig en vriendelijk ingericht voor oudere Doven. De 13 bewoners blijven hier meestal voor de rest van hun leven. Mocht u bij ons komen wonen, dan zorgen wij goed voor u. Er is overdag van alles te doen. En u mag zelf koken, samen eten, of in het restaurant eten. Wij zijn er voor u en volgen uw ritme.

Ons zorgteam bestaat uit verschillende medewerkers. Bijvoorbeeld voor de huishouding, activiteiten en voeding. U kunt ook hulp krijgen van een maatschappelijk werker, fysiotherapeut of psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. We betrekken graag uw familie bij het leven op de Horizon.

 

Bekijk het filmpje over een verhuizing naar De Horizon.

Inschrijven/aanmelden

U heeft een indicatie (toestemming) nodig voor de Horizon. Het onafhankelijke CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt beoordeelt welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg. Dit gebeurt in de vorm van zorgzwaartepakketten (ZZP’s 4, 2 en 3). Het aanvragen van de indicatie gebeurt in overleg met Maatschappelijk Werk.

Maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werkers ondersteunen bewoners en toekomstige bewoners. Wij geven antwoord op uw vragen over welzijn, wonen, verhuizen en financiën. Wij helpen u als u naar De Gelderhorst wilt verhuizen. Als u zich inschrijft voor een appartement in het Zorghuis, dan komen we als het nodig is bij u langs. We kijken dan wat de mogelijkheden zijn. Als u op de wachtlijst komt, dan houden we u op de hoogte. We hebben ook een spreekuur waar u vragen kunt stellen over alle problemen.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
maatschappelijkwerk@gelderhorst.nl

Verhuizing naar De Gelderhorst

Als u verhuist naar De Gelderhorst in Ede wordt u als inwoner van de Gemeente Ede ingeschreven. Wij regelen dit voor u. Ook geven wij de adreswijziging door aan uw zorgverzekeraar. U en uw familie verzorgen bij de verhuizing zelf alle andere adreswijzigingen (bijvoorbeeld uw abonnement op een tijdschrift of krant).

Eigen bijdrage

Als u in het Zorghuis woont, dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van uw inkomen en uw spaargeld. Het CAK rekent dat uit. U kunt ook zelf uitrekenen hoeveel u ongeveer moet betalen. Op de website van het CAK vindt u de ‘rekenhulp’. De uitkomst is een schatting van uw eigen bijdrage. Pas als u in De Gelderhorst komt wonen, maakt het CAK een exacte berekening.

Tijdelijke opname

U kunt ook tijdelijk in De Gelderhorst komen wonen. Bijvoorbeeld als uw partner die u altijd verzorgt er eens uit wil of als u aan het herstellen bent van een ziekenhuisopname. U wordt dan verzorgd door de medewerkers van De Gelderhorst en kunt meedoen aan alle activiteiten. U kunt blijven totdat u voldoende hersteld bent om naar huis te gaan. Voor deze vorm van zorg is een indicatie nodig.
Neem voor meer informatie contact op met maatschappelijk werker van De Gelderhorst: maatschappelijkwerk@gelderhorst.nl

Meer informatie