Wachtlijst de Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg WLZ indicatie (ZZP auditief 3) inclusief behandeling PG: geen wachtlijst
Somatiek: geen wachtlijst
Zorghuis WLZ indicatie (ZZP auditief) 2 of 4 exclusief behandeling geen wachtlijst
Zelfstandig Wonen Huurappartement, indicatie niet noodzakelijk 3

(1 juli 2021)