Wachtlijst De Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg 0
Zorghuis 5
Zelfstandig Wonen Reguliere wachtlijst
(incl. actief wensw)
Actief wenswachtend
123

5

25 oktober 2019