Wachtlijst De Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg 0
Zorghuis 6
Zelfstandig Wonen Reguliere wachtlijst  (incl. actief wensw)
Actief wenswachtend
124
4

21 november 2019