Wachtlijst de Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg WLZ indicatie (ZZP auditief 3) inclusief behandeling PG: 0 op de wachtlijst

Gerontopsychiatrie: 2 op de wachtlijst

Somatiek: 0

Zorghuis WLZ indicatie (ZZP auditief) 2 of 4 exclusief behandeling6 7 op de wachtlijst maar vanwege de verbouwing pas inhuizing in de loop van 2022
Zelfstandig Wonen Huurappartement, indicatie niet noodzakelijk 15

(21 april 2022)