Wachtlijst De Gelderhorst

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg WLZ ZG AUDITIEF inclusief behandeling PG: 3 op de wachtlijst

Gerontopsychiatrie: 3 op de wachtlijst

Somatiek: 3 op de wachtlijst

Zorghuis WLZ ZG AUDITIEF exclusief behandeling 2 op de wachtlijst
Zelfstandig Wonen Huurappartement, Zorgverlening mogelijk op grond van WMO, ZVW of VPT/MPT (ZG Auditief) 159

Belangrijke informatie voor Zelfstandig Wonen
Na inschrijving komt u op de wachtlijst te staan. Uw positie op de wachtlijst wordt bepaald door uw zorgvraag, uw gezondheid én de datum van inschrijving. Op dit moment is er een lange wachtlijst voor Zelfstandig Wonen bij de Gelderhorst. Niet alle mensen die zich hebben ingeschreven willen op dit moment ook echt verhuizen. Wij focussen ons op de wachtenden die hebben aangegeven nu al graag te willen verhuizen. Gezien de wachtlijsten in de zorg hebben wachtenden met een zorgvraag of kwetsbare gezondheid voorrang op wachtenden zonder of met een lichte zorgvraag.
U bent zelf verantwoordelijk om aan maatschappelijk werk door te geven wanneer u zou willen verhuizen of wanneer er iets in uw persoonlijke situatie veranderd.

(15 maart 2023)

Bij vragen over een indicatie, neem contact op met maatschappelijk werk, maatschappelijkwerk@gelderhorst.nl.