Wachtlijst De Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg PG: 2
Somatiek: 4
Zorghuis 2
Zelfstandig Wonen Reguliere wachtlijst  (incl. actief wensw)
Actief wenswachtend
92
3

11 februari 2020