Wachtlijst De Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg WLZ indicatie (ZZP auditief 3) inclusief behandeling PG: 2 personen op de wachtlijst
Somatiek: geen wachtlijst
Zorghuis WLZ indicatie (ZZP auditief) 2 of 4 exclusief behandeling 1 persoon op de wachtlijst
Zelfstandig Wonen Reguliere wachtlijst 5 lege appartementen

(17 september 2020)