Wachtlijst De Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg 4
Zorghuis 5
Zelfstandig Wonen Reguliere wachtlijst
(incl. actief wensw)
Actief wenswachtend
121

6

31 juli 2019