Wachtlijst De Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg PG: 2
Somatiek: 5
Zorghuis 2
Zelfstandig Wonen Reguliere wachtlijst  (incl. actief wensw)
Actief wenswachtend
96
5

25 maart 2020