Wachtlijst de Gelderhorst

 

Afdeling Vorm van instroom Aantal op de wachtlijst met indicatie
Verpleeghuiszorg WLZ indicatie (ZZP auditief 3) inclusief behandeling PG: 2
Somatiek: geen wachtlijst
Zorghuis WLZ indicatie (ZZP auditief) 2 of 4 exclusief behandeling 6
Zelfstandig Wonen Huurappartement, indicatie niet noodzakelijk 7

(19 oktober 2021)