Communicatie

Communicatieve leef- en werkomgeving

Binnenkomen in de Gelderhorst is binnenkomen in de leefwereld van Doven, met een eigen taal en cultuur. Alles is afgestemd op de visuele leefwereld. Iedereen gebruikt gebarentaal, ook het personeel. Het gebouw en de ruimtes zijn licht, met duidelijke zichtlijnen. Er zijn beeldtelefoons, visuele alarmmelders, tolken en andere visuele voorzieningen voor Doven. De bewoners voelen zich hier thuis. Ze zijn samen, ze begrijpen elkaar en hoeven niets uit te leggen. Ze zijn thuis.
In deze visuele leefwereld, of wel ‘communicatieve leef- en werkomgeving’ bieden wij zorg en diensten aan onze bewoners. De bewoner staat centraal, niet zijn of haar doofheid. De medewerkers kennen de bewoners en hun achtergrond, en communiceren in hun taal.

Veel medewerkers zijn zelf doof. Ze maken deel uit van dezelfde cultuur en dragen deze uit binnen de organisatie. Het aanvoelen van die cultuur en ernaar handelen, bepaalt in grote mate het welzijn van de bewoners. Evenals het hebben van een open houding, respect voor elkaar en begrip voor onderlinge verschillen. Nieuwe medewerkers scholen we intensief in het zich eigen maken van die cultuur en gebarentaal.

Afdeling Communicatie, Training en Advies

De Gelderhorst heeft met de afdeling Communicatie, Training en Advies (CTA) een eigen expertisecentrum voor communicatie met, voor en door Doven. De afdeling heeft een belangrijke rol in het vormgeven van de communicatieve leefomgeving. Ze traint medewerkers en biedt bewoners communicatieondersteuning. Sommige bewoners kunnen door ziekte of ouderdom niet meer communiceren op de manier zoals ze gewend zijn. We zoeken dan naar alternatieven om de communicatie zo goed mogelijk in stand te houden. De communicatiedeskundigen van de afdeling CTA adviseren daarin.
Verder adviseert de afdeling bij de inzet van tolken en bij veranderingsprocessen en projecten. De afdeling gaat de komende tijd ook haar diensten en producten aanbieden buiten De Gelderhorst.

Tolken Nederlandse Gebarentaal

We trainen medewerkers om op basisniveau gebarentaal toe te passen. Mocht het nodig zijn, dan is een tolk gebarentaal beschikbaar. Bijvoorbeeld om vergaderingen en gesprekken soepel te laten verlopen. De tolken in De Gelderhorst kennen de individuele bewoners en hun specifieke manier van communiceren. Ook zijn ze vertrouwd met de geschiedenis van de oudere Doven en hun meegebrachte rijke variatie in gebaren.

Informatie voor bewoners

Het informeren van bewoners vraagt speciale aandacht. Bij belangrijke onderwerpen informeren we de bewoners persoonlijk of in bijeenkomsten. Informeren we de bewoners schriftelijk, dan houden we er rekening mee dat Nederlands voor de meeste bewoners niet de moedertaal is.