Wet zorg en dwang

Nieuwe afspraken over onvrijwillige zorg

Voor onvrijwillige zorg zijn er nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2024. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). De Gelderhorst volgt deze Bestuurlijke Afspraken. Deze afspraken zijn een eerste stap om de regels simpeler te maken. Dit helpt de mensen die in de zorg werken. De Gelderhorst wil minder regels in de zorg. Deze afspraken helpen om de regels simpeler te maken, maar het kan nog beter, het is nog niet genoeg. Zie voor een toelichting de brief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (link)

Wat gaat er veranderen?

Met de bestuurlijke afspraken kunnen we onvrijwillige zorg beter laten aansluiten bij de bewoner.  We kunnen nu beter kiezen wat goed is voor elke bewoner.

Bijvoorbeeld:

 • We kunnen in overleg met de bewoner of vertegenwoordiger bepalen na welke periode we de onvrijwillige zorg beoordelen (nooit langer dan zes maanden).
 • We kunnen bepalen welke specialisten we hierbij betrekken
 • De bewoner of contactpersoon wordt betrokken bij beslissingen over onvrijwillige zorg.
 • We informeren de bewoner of contactpersoon over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (cvp)

Terug naar de bedoeling van de wet

De Gelderhorst vindt het belangrijk dat onze bewoners zoveel mogelijk vrij zijn om hun eigen leven in te richten. Onvrijwillige zorg doen we alleen als het echt niet anders kan. Maar de uitvoering van de wet zorg en dwang maakt dat soms lastig. We hopen dat een verandering in de wet in de toekomst dit verandert.  Zodat onze medewerkers het vertrouwen krijgen om als deskundige te kiezen voor goede zorg, ook als dat onvrijwillige zorg is. Natuurlijk in overleg met de bewoner of vertegenwoordiger.

_____

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. In de meeste gevallen gaat het om mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Nieuw is ook de verplichting tot het maken van een stappenplan waarin aandacht is voor het continu zoeken naar alternatieven voor gedwongen zorg door een multidisciplinair team.

De kern van de wet is het uitgangspunt dat er altijd vrijwillige zorg moet worden gegeven tenzij het niet anders kan. Zorg voor ouderen en mensen met een beperking moet waar mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden.

Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg is alle zorg waarvoor de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen toestemming geeft en zorg waarin de vertegenwoordiger wel akkoord is gegaan, maar waartegen de cliënt geen toestemming geeft.

Wat valt onder onvrijwillige zorg?
In de Wzd staan negen categorieën onvrijwillige zorg vermeld.

 • Insluiting
 • Beperkingen van de bewegingsvrijheid
 • Beperkingen van de vrijheid om het leven in te richten zoals betrokkenen zelf wil
 • Beperken van het recht om bezoek te ontvangen
 • Uitvoeren van toezicht op de betrokkene
 • Uitvoeren van therapeutische maatregelen of medische handelingen
 • Onderzoeken van het lichaam of kleding van betrokkene
 • Onderzoeken op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen in het lichaam
 • Onderzoeken op aanwezigheid van gevaarlijke voorwerpen of gedragsbeïnvloedende middelen in de woon- of verblijfsruimte van betrokkene.

De Wzd geeft aan dat het niet verlenen van onvrijwillige zorg ‘ernstig nadeel’ zal geven voor de betrokkene. De onvrijwillige zorg moet dit nadeel voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de folders: