Klachtenregeling

Een bewoner kan altijd een klacht indienen. Vaak wordt een oplossing gevonden door de klacht samen met de betrokkenen te bespreken.
Als dat niet lukt heeft De Gelderhorst naast een interne klachtencommissie ook een externe klachtenfunctionaris:
Naam: John Peters
Telefoon: 0641236229 (sms en whatsapp)
E-mail: johnnyngt25@gmail.com

Bekijk de folder