Klachtenregeling
Klachten over onze zorg- en dienstverlening?
Wij doen ons best om ons werk zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We horen dit graag van u, zodat we onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren.

Wat is een klacht?
Klachten kunnen over van alles gaan. Misschien is er iets misgegaan in het contact met één van onze medewerkers en vrijwilligers. Maar het kan ook te maken hebben met de kwaliteit van onze zorg of diensten.

Wie kan klagen?
Al onze bewoners hebben het wettelijk recht om een klacht in te dienen. Als u dit niet zelf kunt doen, mag een vertegenwoordiger dit voor u doen.

Waar kan ik terecht?
Een bewoner en/of familie meldt zich bij een klacht bij voorkeur bij de eigen directe begeleider of de leidinggevende om de klacht te bespreken. Mocht iemand dat niet willen dan kan de bewoner en/of familie de klacht ook bespreken met de manager. Wanneer het gesprek niet tot een oplossing van de klacht leidt, wordt de bewoner of zijn/ haar vertegenwoordiger gewezen op de klachtenprocedure.

U kunt samen met een medewerker het klachtenformulier invullen of het klachtenformulier ophalen bij de receptie. De interne klachtenfunctionaris zal met u contact opnemen om te bespreken met wie het beste een vervolggesprek gepland kan worden. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan uw klacht doorgestuurd worden naar de interne klachtencommissie.

Wilt u dat een onafhankelijke instantie een uitspraak doet over uw klacht? In dat geval kunt u terecht bij de externe klachtenfunctionaris van de Gelderhorst.

Meer weten?
In onze (klachtenregeling) leest u meer over onze klachtenregeling