De Gelderhorst
centrum voor oudere Doven

18 mei: vacature verpleegkundigen
De verpleegkundige heeft een coördinerende rol rond de bewoners van de eigen afdeling en signaleert en adviseert omtrent de dagelijkse gang van zaken ontwikkelingen en knelpunten aan de teamleider.
Lees meer...

Nieuws

veiligvoedsel