De Gelderhorst
centrum voor oudere Doven

Geen bezoek meer aan Zorghuis
Vanaf vanavond 19 maart mogen verpleeg- en verzorgingshuizen GEEN bezoek meer ontvangen. Dit betekent dat onze bewoners van het zorghuis geen bezoek meer mogen ontvangen en dat er ook geen vrijwilligers meer kunnen worden ingezet.

Nieuws

veiligvoedsel