Missie, visie en doelstelling

Onze missie

Onze missie geeft aan wat ons belangrijkste doel is. De Gelderhorst is van grote waarde in onze samenleving. Wij willen dat onze bewoners een zinvol leven hebben en onze medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom hebben wij een missie.

Onze missie is:
In De Gelderhorst voelen oudere Doven zich thuis. Dit doen wij door de Dovencultuur te respecteren en onze bewoners en medewerkers te ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Eigen regie en zelfredzaamheid vormen de kern van die ontwikkeling. Gebarentaal is de verbindende factor in alles wat wij doen.

Onze kernopgaven

Wij werken iedere dag aan onze missie. Over vier jaar willen we onze kernopgaven bereikt hebben.
Deze kernopgaven zijn:

 • Wij bieden vele vormen van zorg en andere diensten. Wij ondersteunen bijvoorbeeld bij zelfstandig wonen, maar geven ook complexe zorg.
 • Wij doen dat in een leefomgeving die geschikt is voor de toekomst. Wij zorgen dat we daarbij meegaan met ontwikkelingen in de samenleving.
 • Ons kenniscentrum inspireert de Dovenwereld in binnen- en buitenland.

Iedereen in De Gelderhorst levert een eigen bijdrage aan het uitvoeren van onze kernopgaven. Wij maken Ieder jaar jaarplannen met concrete doelen en resultaten. Die zorgen ervoor dat we de kernopgaven binnen vier jaar bereiken.

Gelijkwaardig

 • Iedereen is gelijkwaardig.
 • Wij hebben respect voor elkaar en onszelf.
 • Nederlandse Gebarentaal is onze voertaal.
 • Wij maken gebruik van ieders talenten.
 • Wij stimuleren bewoners om zelf keuzes te maken.
 • Wij stimuleren medewerkers om zelfstandig te zijn en zich te ontwikkelen.
 • Onze voorzieningen, opleidingen, trainingen, bijeenkomsten en activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar.

Trots

 • Wij zijn trots op onze geschiedenis, onze mensen, onze gebouwen en onze cultuur.
 • Wij zijn trots op onze kennis en manier van communiceren met Doven.
 • Wij zijn trots op hoe Doven en horenden met elkaar omgaan in De Gelderhorst.
 • Wij werken professioneel op een manier die past bij onze bewoners.
 • Wij zijn er trots op dat bewoners en medewerkers zichzelf mogen zijn, en de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn.
 • Wij zijn er trots op dat we samenwerken met anderen.

Een verslag van een bijeenkomst met het thema “Trots.

Vernieuwend

 • Als iets beter kan, gaan we dat proberen.
 • Wij zijn niet bang om dingen in ons werk te veranderen.
 • Wij spelen in op veranderingen in de samenleving.
 • Wij staan open voor nieuwe doelgroepen doven.
 • Wij stimuleren medewerkers om bij te leren.
 • Wij spelen in op allerlei nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Wij sluiten daarbij aan bij de wensen en mogelijkheden van bewoners en die van de medewerkers.