Duurzaamheid

De Gelderhorst is actief aan de slag om de organisatie te verduurzamen. Om dit doel te bereiken heeft de Gelderhorst zich in 2022 aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg Foodvalley. Het doel van de Gelderhorst is binnen twee jaar het bronzen niveau op de Milieuthermometer Zorg te behalen.

Om het bronzen niveau te behalen zijn verschillende energiebesparende maatregelen uitgevoerd. De cv-ketels van het zorghuis van de Gelderhorst zijn in 2021 verwijderd en daarmee is het pand gasloos geworden. De warmte voor de verwarming en het warme water wordt van het Warmtenet Ede afgenomen. Door gebruik van nieuwe technieken is het systeem veel efficiënter. Om de Co2 uitstoot verder te verlagen, worden de systemen gemonitord en aangepast om de warmtevraag zo laag mogelijk te houden.

Tijdens de verbouwing is de verlichting vervangen voor ledverlichting om het energieverbruik te verminderen.
De komende tijd zullen we ook op andere gebieden gaan verduurzamen zoals het gebruik van seizoensgebonden producten in de keuken en het verminderen van afval.