Cursussen communicatie en dovencultuur

Als nieuwe medewerker krijg je in werktijd een aantal cursussen om je vertrouwd te maken met De Gelderhorst en haar bewoners, de dovencultuur en de communicatieve leef- en werkomgeving waarin je werkt. Ook het omgaan met doof-blinde bewoners maakt deel uit van het cursuspakket.
Beheers je bij binnenkomst geen gebarentaal, dan krijg je ook les in de Nederlandse Gebarentaal. Na het eerste jaar verwachten we dat je op basisniveau in gebarentaal communiceert. Je krijgt daarna jaarlijks bijscholingen. We streven naar minimaal A2-niveau voor alle medewerkers. Het ERK – Europees referentiekader voor talen – vormt de basis voor ons taalonderwijs.
De Gelderhorst heeft hiervoor eigen docenten in dienst. Zij ondersteunen je bij het leren en gebruiken van gebarentaal in de praktijk. Met het evalueren van je leerresultaten houd je zicht op je ontwikkeling. Vaardigheden en competenties zijn onderdeel van het jaargesprek.