Bewonerondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.
U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Voor meer info verwijzen wij u graag naar de website van Menzis:
https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning