Bouwrijp maken




Om te kunnen bouwen moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Dat wil zeggen dat alle bomen en struiken weg moeten. Ook de bestrating wordt weggehaald. Zodat er straks een schoon en vlak terrein ligt waar de nieuwbouw kan beginnen.