Cliëntervaringsonderzoek 2018

Ook in 2018 is er een Cliëntervaringsonderzoek onder onze bewoners geweest. Dit ‘tevredenheidsonderzoek’ is weer uitgevoerd door Ipso Facto, een organisatie die zich met het onderzoeksthema “Onze cliënten aan het woord” richt op zowel ouderen als op mensen met een auditieve beperking.
In 2015 is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Er is toen 1 groot verslag gemaakt. Vanaf 2016 is gekozen de verpleegafdeling, zorghuis en zelfstandig wonen als 3 separate afdelingen te zien en zijn er 3 verschillende rapporten beschikbaar.

Lees de samenvatting van het cliëntervaringsonderzoek.

Als u de afzonderlijke rapporten (verpleegafdeling, zorghuis en zelfstandig wonen) wilt inzien kunt u die per mail opvragen.