De Gelderhorst werkt aan de kernwaarden
In lijn met onze missie hebben we 3 kernwaarden geformuleerd: Trots, Gelijkwaardig en Vernieuwend. Een kernploeg is samengesteld om de kernwaarden onder de aandacht van bewoners en medewerkers te brengen. Maar de kernploeg organiseert ook activiteiten om bewoners en medewerkers te helpen de kernwaarden te vertalen in dagelijks gedrag.

Bij de 1e activiteit was het thema de kernwaarde ‘Trots’. Een verslag in bovenstaand filmpje.